??TRƯỜNG SOONCHUNHYANG (순천향대)

TRƯỜNG SOONCHUNHYANG (순천향대)
TOP1%- MÃ CODE, Học phí: 4,800,000w/1 năm

MÓN QUÀ DÀNH CHO CÁC DHS MIỀN TRUNG THÂN YÊU
TRƯỜNG KYUNGBOK UNIVERSITY (경복대학- ) TOP 1%- MÃ CODEHọc phí: 5,600,000w/1 nămKTX: 2,100,000w/6 tháng